Giới thiệu

  • Sơ đồ tổ chức
  • Nhân Lực
  • Lĩnh vực hoạt động

Đối tác

  • Cattiensa
  • Celltick Technologies
  • Công ty Bamboo Mediacasting
  • Công ty phần mềm và truyền thông VASC
  • MUO , Đơn vị tổ chức Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam
  • Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV)
  • Đài Tiếng nói Nhân dân TP. Hồ Chí Minh (VOH)

Dịch vụ nổi bật

2006 Svmedia all rights reserved. Svmedia.vn