Marketing trên di động - MT Push

MT Push là hình thức nhắn tin SMS trên dãy số ngắn. Tuy mới bắt đầu phát triển ở Việt Nam nhưng nó đã rất phổ biến ở nhiều nước trên thế giới.

SMS Banking

SMS Banking là dịch vụ cho phép khách hàng có thể truy vấn các thông tin ngân hàng bất kỳ lúc nào chỉ với chiếc điện thoại di động.

SMS Brand name Marketing

 SMS Brand name Marketing là hình thức gửi SMS với nội dung quảng bá/thông tin đến chính xác hàng chục/hàng trăm nghìn thuê bao di động cùng lúc. Tựa tin nhắn hiển thị  (sender) bằng tên thương hiệu  thay vì bằng số/số tổng đài rất khó nhớ, giúp thương hiệu của công ty được khách hàng lưu ý ngay.

Giới thiệu

  • Sơ đồ tổ chức
  • Nhân Lực
  • Lĩnh vực hoạt động

Đối tác

Dịch vụ nổi bật

  • Marketing trên di động - MT Push
  • SMS Banking
  • SMS Brand name Marketing
2006 Svmedia all rights reserved. Svmedia.vn